Filznadelhalter aus Buchenholz, Holzgriff für 1 Nadel

4,79 

Filz-Nadelhalter, Zubehör zum Filzen
Filznadelhalter aus Buchenholz, Holzgriff für 1 Nadel

4,79 

Artikelnummer: 201218622120